Yêu nó lắm

Yêu nó lắm. Từ hồi em Tun trong bụng mẹ cho đến giờ nó không được mẹ bế, mẹ ôm, mẹ khuân mọi thứ về cho nó nữa. Từ tết gầy mất hai cân. Hôm qua trượt tay ngã sưng cả tai, cố không khóc mà nước mắt cứ chảy, thút thít gọi ” bố ơi” mà bố thì chẳng có nhà. Đôi lúc nghĩ thương nó sao lại làm con mẹ- một mụ phù thuỷ – một mụ hít le.