Việt Nam có 63 tỉnh thành

Việt Nam có 63 tỉnh thành
– Đã đi qua: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM.
– Mục tiêu 2017 sẽ đi mấy tỉnh miền Tây.
– Phấn đấu đi hết tất cả…
#Dulịch #VietNam