Vậy là hết 2 tháng thực tế rồi bi nhỉ mặc dù đã bao năm đưa con đi và đón con về nhưng trong mẹ cũng vẫn thấy cảm xúc mong chờ thế nào ý thật đúng là công cha như núi thái sơn

Vậy là hết 2 tháng thực tế rồi bi nhỉ mặc dù đã bao năm đưa con đi và đón con về nhưng trong mẹ cũng vẫn thấy cảm xúc mong chờ thế nào ý thật đúng là công cha như núi thái sơn , nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra ……….bồi hồi quá cơ nên cái cảm giác nghĩ đc gặp con thì lại tươi tắn thế này đây hihi

12 comments

Comments are closed.