THÓI ĐỜI

THÓI ĐỜI
Ngán ngẫm trò đời ở thế gian
Giàu sang miệt thị kiếp cơ hàn
Đè người khốn khổ vang lời oán.
Giẫm kẻ nghèo hèn dậy tiếng than
Trọng phú khinh bần mua chức tước
VONG TÌNH PHỤ NGHĨA BÁN TÂM CAN
Tham tiền Tráo Trở ai ngờ được.
Đạo Đức lương tri khó nghĩ bàn.
P/s: Đã sống 1 kiếp người thì nên có Tâm 1 xíu. Gieo nhân nào gặt quẻ đó….
See Translation

3 comments

Comments are closed.