Thêm một người nổi tiếng

Thêm một người nổi tiếng. Vẫn scandal ngành Y Dược VN! Ngu dốt và vô lại!
Trương Quốc Cường: TÔI KHÔNG BIẾT SABUTAMOL LÀ CHẤT CẤM !
Anh có thể không biết Sabutamol là chất cấm nếu anh chỉ là một công nhân hì hụi trong công xưởng, hay một nông dân cúi mặt trên cánh đồng.
Anh có thể không biết Sabutamol là chất cấm khi anh chỉ là một bồi bàn quán cafe, quán rượu pub hay một người buôn bán nhỏ lẻ ngoài chợ.
Anh có quyền không biết Sabutamol là chất cấm nếu anh là trí thức như giáo viên, nhà văn, nhà toán học… hay anh là người trong giới showbit như ca sỹ diễn viên..
Nhưng thân anh là thứ trưởng bộ Y Tế VN kiêm cục trưởng quản lý Dược Phẩm VN mà không biết Sabutamol là chất cấm với lợi nhuận ăn đứt cả buôn ma túy thì ai sẽ tin anh? Không có một chút kiến thức cơ bản nào, Người ta lại đặt thêm câu hỏi là: thế thì anh dựa vào cái gì mà ngồi lên cái ghế đó bao nhiêu năm qua? Đúng là quân Ngu dốt và vô lại!
Tận cùng của sự thối nát và sự tàn ác của cái ngành lẽ ra phải đặt chữ Đức làm đầu: ngành Y!
Số lượng 9140 tấn Sabutamol đó là con số được duyệt chỉ trong hai năm 2014-2015.
Nhập 1,5 triệu đ/ký. Bán 15triệu đ/ký. Lời 13,5 triệu đ/ký.
9,140tấn x 1000kg x 13,5 triệu đ lời/ký = 123.390 triệu VND
tương đương 5,5 triệu USD, chỉ trong 2 năm.
SỐ TIỀN LÃI NÀY CHẠY VÀO TÚI NHỮNG AI?
NGUYỄN THỊ KIM TIẾN ĐƯỢC CHIA BAO NHIÊU %?
CÁC SẾP CỦA KIM TIẾN BAO NHIÊU %?
TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG ĐÃ LÀM THỨ TRƯỞNG Y TẾ & CỤC TRƯỞNG QUẢN LÝ DƯỢC ĐƯỢC BAO NHIÊU NĂM?
Trong khi Sabutamol nằm trong danh mục chất cấm từ năm 2001?

2 comments

Comments are closed.