THANH TÙNG

THANH TÙNG, 82 NĂM TRANG ĐỜI
Đó là tên bài thơ tiễn biệt nhà thơ Thanh Tùng của nhà thơ Trịnh Công Lộc vừa gửi cho tôi.
THANH TÙNG,
82 NĂM TRANG ĐỜI
Tưởng nhớ nhà thơ Thanh Tùng
Bóng Ông
xê chiều đi
Đổ bờ Tam Bạc
Vòng tay thô ráp
Lồng khồng như cành cây xanh
Mát vai Thời hoa đỏ *
Từng là phu bốc vác, đóng tàu
Nát chân bến bãi
Người sắt lại
Va không biết đau
Nhưng khi,
khẽ chạm vào góc khuất
Dang dở và chia ly
Rung rung như cây đá nước
Đổ xuống, vỡ òa …
Lại khi,
hoài niệm và mộng mơ
Vang như hát
Cầm viên gạch hồng
như cầm mặt trời
chưa kịp lặn trên tay…*
Thanh Tùng, Ông đã bay
Phương Nam bến đỗ Thuyền đời *
Tuyển tập Ông
82 năm trang đời
Sách quá khổ cồng kềnh khó đóng
Cứ bung ra
Thơ ào như sóng!
Hà Nội, 13/9/2017
Trịnh Công Lộc
* Những thi phẩm nhà thơ Thanh Tùng