54 comments

  1. Lấy bài Gạo Trắng Trăng Thanh của em song ca với Quỳnh Vy làm nhạc kết là hợp hơn bài hiện tại đó nghen. Keke…

Comments are closed.