Sài Gòn ơi

Sài Gòn ơi. Học tập Gia Lai đi !
Nóng quá thì mưa cái àooo , lạnh quá thì nắng . Chiều buồn buồn thổi vài phát gió . Thiếu điều ban đêm có tuyết rơi mùa hè.
Chứ không có âm ỉ , rặn mãi ko mưa được nha bạn SG .. 🙂
Sấm sấm cái gì. Mưa đi !

6 comments

  1. Muốn “buồn” với tất cả cmt của 500ae. Chả lẽ chỉ có chỗ mình mưa ít ? @@

    Chiều nay chế đi mua quạttt .. ==

Comments are closed.