Nỗi niềm cuối năm

Nỗi niềm cuối năm!
HÌNH NHƯ
Hình như có một tiếng chuông
Vừa làm vỡ mấy hạt sương bên thềm
Hình như có tiếng dế đêm
Vừa làm tỉnh nụ hoa mềm tên mai
Hình như có tiếng thở dài
Vừa làm trổ bạc một vài tóc xanh…
Trở dậy thắp nến buông mành
Bao nhiêu mộng tưởng hóa thành… hình như…