Nhìn tấm hình nhiều cảm xúc quá :))) nói chung kiểu đói bụng mà chưa cho ăn trong đám cưới anh Dương Lâm Đồng Nai hôm bữa ha ha ha

1  
Nhìn tấm hình nhiều cảm xúc quá :))) nói chung kiểu đói bụng mà chưa cho ăn trong đám cưới anh Dương Lâm Đồng Nai hôm bữa ha ha ha

12 comments

  1. Biểu cảm a Tiên như kiểu: “Hơ – để coi có đồ ăn ko nha, chứ tao đói thấy bà rồi :)))”

Comments are closed.