Nhắc lại 2 nguyên tắc TỐI KỊ không được làm trong “Xây dựng hệ thống bán hàng với hàng nghìn người” :

Nhắc lại 2 nguyên tắc TỐI KỊ không được làm trong “Xây dựng hệ thống bán hàng với hàng nghìn người” :
– PHÁ GIÁ ( lẻ hay sỉ đều không được. Cấm ! )
– NHẢY SỈ ( bỏ ng giúp đỡ mình đầu tiên và đi tìm chỗ khác lợi nhuận hơn )
Bất cứ ai vi phạm, tôi sẽ BLOCK và CHẶN khỏi facebook tôi ngay lập tức. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi giúp đỡ nữa. Cả đội nhóm sẽ tẩy chay !
Hệ thống là NHÂN BẢN & SAO CHÉP.
Bạn làm sao, dưới làm vậy.
Gieo nhân xấu, gặt quả xấu.
Và tôi rất tâm đắc câu: “ĂN Ở CÓ ĐỨC, MẶC SỨC MÀ ĂN !”
#Share về tường để đội nhóm của bạn hoặc bất cứ ai đang làm theo hệ thống thì biết mà chú ý.