NGƯỜI CÂM

NGƯỜI CÂM
Có ngôn ngữ nào hơn ngôn ngữ người câm
Miệng không nói mà trái tim vẫn nói
Bàn tay với nụ cười ra điệu
Gửi trao tín hiệu con người!
Có tình yêu nào hơn tình yêu người câm
Họ sánh vai đồng hành cùng nhân loại
Bàn tay với nụ cười làm hiệu
Vẫn cho đời trái ngọt – cây xanh!
2/4/2016

3 comments

  1. Có một câu nói rất hay, khuyên những người biết nói: Nếu không nói được những câu tử tế, xin hãy im lặng!
    Vậy mà người câm, họ không nói được mà vẫn thấy họ tử tế thể hiện từ trái tim!
    Bài thơ hay quá anh ạ!

Comments are closed.