Ngày xưa

Ngày xưa – thời chưa đứt dây chăng đầu gối. Những cú sút má ngoài chân phải luôn mạnh và đủ khó để hạ bất kỳ thủ môn nào. Những cú vuốt kiểu này luôn mang lại những đường cong mê li…
H tuổi tác có, sức xuống, bệnh trọng, nhìn thấy mấy cô trẻ trẻ mà ngán tới tận cổ. Nhường a
Già mà đượm đà thì được!

10 comments

  1. già rồi, đừng cố đấm ăn xôi nếu không muốn răng môi lẫn lộn.. : )))

Comments are closed.