5 comments

  1. Sau khi xâm lấn Facebook bằng những con koo nay My My đã chuyển chiến trường lên Youtube 😀 😀 😀 Sau 5 10 năm nữa tất cả MXH sẽ là Thế giới của My My 😀 😀 😀

  2. C giỏi nha, trước tính lấn sân vào sâu bít giờ còn cái này nữa :))))
    Mà c tính quay gì ạ?

Comments are closed.