Một đôi trai gái chở nhau lên cầu ngắm cảnh

Một đôi trai gái chở nhau lên cầu ngắm cảnh.
– Chàng trai: Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao anh lại dễ thương thế này.
– Cô gái cũng không chịu thua: Cuộc đời thật lắm éo le cớ sao em lại kute thế này.
– Một bà già đi ngang qua thấy vậy: Cuộc đời đau khổ triền miên, đi đâu cũng gặp lũ điên thế này.
See Translation