Kỷ yếu

Kỷ yếu
Thân mời chị em cô bác họ hàng gần xa
Chả là chủ nhật này 23/10 mình chụp kỷ yếu
Mình xin được phép mời a /c/e từ lớn đến bé từ già tới trẻ không phân biệt giới tính đến chung vui với mình
Sự xuất hiện của mn là niềm vinh dự đối với mình
Thay mặt các cấp mình cảm ơn mọi người lần nữa đã chu y theo dõi :)))
See Translation

16 comments

    1. hôm dấy thằng kiên nó cũng đi đấy
      e ra chụp cùng luôn cho nó rưc rỡ nhỉ =)))

Comments are closed.