46 comments

  1. Kaka xanh nhu tau la va khoc nhè nè dung k anh Quang Hà Trí mai mot đừng ăn keo nhieu wa nha bi sâu rang đó

  2. Khóc nhè fai hk a? Chứ e mà điền chữ khác là stt a hay lắm lun ák.kkk

  3. Mặt xanh như tàu lá chuối còn bị khám răng nữa chứ. Tội nghiệp a quá

  4. Mặt xanh như tàu lá chuối và còn bình tĩnh tự sướng nữa chứ hiiii phải ko Quang

Comments are closed.