Khổ thân mấy em voi đẹp thông minh to tướng mà mấy thằng nài nó ngồi trên đầu nó vác liềm nhọn nó gõ vào trán nên em nào em nấy nắn nót luôn

Khổ thân mấy em voi đẹp thông minh to tướng mà mấy thằng nài nó ngồi trên đầu nó vác liềm nhọn nó gõ vào trán nên em nào em nấy nắn nót luôn.
Phải mình thì m hất tung cả người cả liềm xuống vực!
Ác nhất là con người.

5 comments

    1. Con nhà em nó nhiễm bọn tây nó cực lực lên án phản đối mấy vụ này

  1. Đây có phải chỗ safari gì ở Phuket k em? Hồi c cho Bon đi cưỡi voi 1 vòng mà mất cả hứng vì nhìn ông quản voi cứ tội tội

Comments are closed.