Không cầu chung tình vĩnh viễn

Không cầu chung tình vĩnh viễn, chỉ cần hiện tại hết lòng. Không mong một tình yêu đến tận cùng thiên hoang địa lão, chỉ mong đúng người đúng lúc thì cứ yêu, và nếu đau đã đủ thì cứ đi.
#troivanconxanhEmvanconAnh #AnhKhang
Typography by Quốc Dũng (Wild Wolf)
“TRỜI VẪN CÒN XANH EM VẪN CÒN ANH” – Phát hành toàn quốc ngày 20/4/2017.

29 comments

Comments are closed.