Khi em lo lắng hãy gọi cho tôi

Khi em lo lắng hãy gọi cho tôi…
Tôi không hứa tôi không lừa dối em nhưng tôi sẽ tìm mọi cách để em bị lừa ( By #Cô Hồn)
https://www.youtube.com/watch?v=CzO9809dKZY Lạ lùng anh tới bên em trong chiều đông xa vắng, mà sao giờ đây nhìn chẳng còn thấy anh.