Kem về cái là tui lấy ngay 1 e body xài liên tay lun mới chịu

Kem về cái là tui lấy ngay 1 e body xài liên tay lun mới chịu
– Cái nghe ngta nói làm clip đi chế. Ấy mà đó giờ hk có biết làm clip….nên đừng cười tui nhak m.ng
B1: Bắt nhạc
B2: Thấy người ta thoa kem..tui cũng thoa thoa chét chét
B3: So sánh
-》clip H cũng có mà 2 đứa nhoi qua cái hk nghe đc nhạc lun ak
See Translation