Hai anh em đóng vai khách mời cho phim mới Vú Em Tập Sự nè

Hai anh em đóng vai khách mời cho phim mới Vú Em Tập Sự nè…… Hai anh em có duyên hợp tác rất nhiều chương trình, lần này mới đóng chung vợ chồng với nhaoooooo
Ảnh là thần tượng của bé Diệu Đẹp á nhaaaaaa
Cùng ủng hộ phim Việt và ba Tiến Luật xàm nào…..
#DiệuNhi
#CheriFarm
#MeetandGreetDieuNhi2017

15 comments

    1. con chị Lý Thanh Thảo vô fb chị Lý Thanh Thảo là thấy bé Bơ hà

Comments are closed.