Gần hết giờ rồi

Gần hết giờ rồi, chán chả mún làm nữa. Up ảnh để kéo hứng lên cho đỡ tụt.
Bạn nào xem ảnh này mà thấy kiến bò trong bụng thì cũng đừng có ném đá nhớ.
P/s: Chiếc bánh thứ 2 làm tặng SN Tôm Ti iu iu. Mà cả 2 cái rơi vào nhà bác hết đới bác Phung Duc; Hong Anh Nguyen Pham ạ.