DUYÊN PHẬN

DUYÊN PHẬN.
Hôm nay đã ký xong hợp đồng mua đất để làm xưởng đóng thuyền và clinic. Chỉ tiếc là dự án hợp tác với người Nhật tại Nha Trang phải pending vào phút chót vì chủ đất đổi ý, xem ra mình vẫn chưa có duyên ở đó.
Cái gì cũng phải tự mình làm thôi, haiz.
See Translation

2 comments

Comments are closed.