Đâu chỉ phải có thật nhiều

Đâu chỉ phải có thật nhiều!!!
Trong khi tất cả đang chuẩn bị cho mái ấm của mình thì bác Chiêng vẫn làm công việc mình thích một cách tự nguyện – Chạy xe khắp nơi tuyên truyền về an toàn giao thông…
Nghe nói nhà nước sắp mua cho bác cái xe máy mới.
Con chúc bác luôn cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình.