7 comments

    1. Thứ 3 đi k ?!? Đi từ sáng cho xe đưa cô đi khắp khi T bận …

    1. Cực kỳ yêu thương Tiến Kim Nguyen mới có thể chộp đc khoảnh khắc đẹp vậy nhé☹️

  1. Ca sĩ Nguyễn Kim Tiến đã đặt chân về đất NG là lại có những khoảnh khắc đáng nhớ cho riêng mình về thôn trịnh xuyên

Comments are closed.