Đang nghĩ đến cái ngày xa xôi viết xong được cái khóa luận

Đang nghĩ đến cái ngày xa xôi viết xong được cái khóa luận, mình có nên trân trọng dành 1 dòng ở trang lời cảm ơn cho nhạc Bằng Kiều không.
Chẳng hiểu sao dù buồn não ruột nhưng nó là thứ âm thanh hiếm hoi có thể khiến mình tập trung trong cái cơn bão lũ này huhu.

Tuôi muốn đi chơi đi chơi đi chơiiiii.

3 comments

    1. giấc mơ tan tành vì hết tiền =)) Vân nghèo rồi Vy ơiiii, Vy bao thì Vân đi =))))

  1. Ái Vân Trần haha chắc Vy giàu em ơi, thất nghiệp 1 tháng và đã xài tới đồng tiền cuối cùng 🙁

Comments are closed.