Dài e còn ít

1 1  
Dài e còn ít – ngắn còn nhiều nha. Đồng giá #80k
Buôn sl từ 5 đôi. Chị em ủn mông cho e đi lấy hàng cái. Bí bách thật