Đã là make by me thì tất nhien sẽ có những lần be bét cuộc sống k chi có màu hồng

Đã là make by me thì tất nhien sẽ có những lần be bét cuộc sống k chi có màu hồng
Hnay tớ sẽ khoe các cậu món bánh hỏng thẩm mỹ của tớ cơ ma vẫn ăn được vị thì vẫn toẹt vời
chiều sẽ phục thù e nó

15 comments

    1. T k phải lần đầu nhưng ma vì vội đi nên đánh liều đổ luôn phần mặt vào n xùi xùi luôn

  1. Ukm. Chắc lớp kem chưa kịp đông nên bị ngấm xuống dưới. Hay do gelatin ít đó. C dùng mấy tấm gelatin vậy

Comments are closed.