Con trai cưng của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật

Con trai cưng của Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật.
Khi ông lên 5 tuổi, cha ông và Thuận Nghĩa hầu theo lệnh chúa Hiền tấn công Đàng Ngoài, đối đầu với Trịnh Toàn và Trịnh Căn.
Khi ông 22 tuổi, cha ông và Hiệp Đức công tử lập kỳ tích đánh bại Tây Vương Trịnh Tạc tại trận chiến cuối cùng.
Đây là hai sự kiện mình viết chi tiết nhất trong bài Trịnh Nguyễn phân tranh vừa rồi.
Mặc dù cha ông chưa bao giờ trở về được Thăng Long, nhưng đã bảo vệ vương quốc non trẻ của chúa Nguyễn. Chiêu Vũ tạo ra một thế giới hoà bình, nơi con trai mình có cuộc sống êm ấm, lớn lên trở thành một thanh niên văn võ song toàn và ghi dấu Sài Gòn – Gia Định vào bản đồ nước Việt (1698), đất đai mở rộng hơn ngàn dặm, dân số có thêm bốn vạn hộ.
“Từ ngày vâng lệnh Trấn Bình Khương,
Bờ cõi mở thêm mấy dặm trường,
Vun bón cột nền nơi tổ phụ
Dãi dầu tên đạn giúp quân vương
Giặc ngoài vừa nép bên màn hổ
Sao tướng liền sa giữa giọt tương!”

8 comments

  1. Mấy ông này văn vỏ song toàn , khí hâu chưa ô nhiễm , thực phẩm sạch , luyên công thể thao hàng ngày . Cho minh hỏi sao cac vị này sống kh thọ nhỉ ? Li do ?

    1. miền nam lam chướng nặng nề, hồi xưa như rừng Amazon, tới tận thời Minh Mạng vẫn hoang vu, khi Pháp vào thì Biên Hoà vẫn còn nai nhảy nhót quanh nhà ga, dễ sốt rét vì muỗi mòng lắm. Cũng có người rất thọ như Chiêu Vũ hơn 80, Nguyễn Hoàng 89, ….

  2. Đi đánh nhau nhiễm trùng máu, sốt rét, cảm sổ mũi, các bệnh nan y chưa có thuốc chữa

  3. Ở đây một thời gian ông bị “nhiễm bệnh, hai chân tê bại, ăn uống không được. Gặp ngày Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) ông miễn cưỡng ra dự tiệc để khuyến lạo tướng sĩ, rồi bị trúng phong và thổ huyết, bịnh tình lần lần trầm trọng.

  4. Có lần em nghe thầy giảng, trong miền Nam gọi “cây cảnh” là “cây kiểng”, “làm cảnh” gọi thành “làm kiểng” vì kiêng huý ông Nguyễn Hữu Cảnh.

  5. Từ “kiểng” mình tưởng đâu là từ Nguyễn Phúc Cảnh mà ra chứ?

Comments are closed.