Cơm canh đạm bạc thiá này thôi ạ

Cơm canh đạm bạc thiá này thôi ạ.
Bữa cơm cho cô Tấm Tiên hum nay hoàn thành tất cả các đơn hàng… Vựơt chỉ tiêu và đc nghỉ sớm, chủân bị về.. vs thầy u roài. Yeahh
Mình phục mềnh quá cơ :*
Ps: Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay rất khổ :))) đạm bạc nhưng luôn happy trong từng giây phút tại Đây và Bây Gìơ 😀
Hãy cứ yêu cô gái biết ăn chay nhá :*

4 comments

Comments are closed.