Cổ tích mới nước tao

Cổ tích mới nước tao
Mắc nghe đừng ngã ngửa
Thạch Sanh mà làm quảng cáo
Viết báo là thằng Lý Thông
Chị Nga thì nằm chổng mông
Đứng thông chỉ toàn thằng Cuội
Bảo tiêu là nghề nước mắm
Khăm khắm là hội nước tương
Giao thông thì nhìn rất thương
Vân Tiên! là thằng… là thằng… gây rối
#chandeobuonchet

8 comments

    1. thức làm việc cho hội nghị trù bị vims.. chứ thơ con cóc này đi ..ái cái cũng ra :v

  1. sợ đếu gì con kia.. coi như cái hội chợ cho cả làng vui. nghĩ làm gì nhiều.

  2. Vims thật có lỗi, làm cho 2 đại nhà báo thức khuya thế này, thế nhớ phải vui ấy nhá :v

Comments are closed.