cơ quan lập pháp đang họp bàn việc luật hóa trách nhiệm công dân của luật sư trong việc tố cáo thân chủ

cơ quan lập pháp đang họp bàn việc luật hóa trách nhiệm công dân của luật sư trong việc tố cáo thân chủ…
để tiết kiệm chi phí họp hành lần sau nữa để sửa luật, vậy xin góp ý rằng hãy nhân đây đưa chung vào điều luật này việc luật hóa trách nhiệm công nhân của các ông chủ Bưu chính viễn thông, Điện thoại, Internet…nhằm giám sát khách hàng 100% và báo cáo ngay cho nhà chức trách bất cứ biểu hiện đáng ngờ nào
bởi vì, đối với một nhà nước cảnh sát thì dân chúng ai cũng là một tội phạm tiềm năng !