Có 1 niềm tin bất diệt: Phụ nữ Việt Nam luôn khiến cả Thế giới phải ngả mũ vì : đức hy sinh

Có 1 niềm tin bất diệt: Phụ nữ Việt Nam luôn khiến cả Thế giới phải ngả mũ vì : đức hy sinh , tài năng và cả …Sắc đẹp!
Giới mày râu không nỗ lực- các chị “xuất khẩu” hết… hoặc tự “yêu nhau”… là các anh…. ra rìa nhá!
Tự Hào lắm luôn các cô gái Việt Nam!

2 comments

  1. Bây giờ thì Em đã hiểu tại sao toàn là Bà mẹ Việt nam anh hùng mà không phải là các Ông bố!

Comments are closed.