10 comments

  1. chi y con ngoi lau, chua ngu dau. Ơi em dùng cái Corom, tiếng Việt vớ vẩn quá =(

  2. He, bán trà đá thú vị thật- Chẳng bít được bao nhiêu $, chứ đi taxi vìa nhà tiêu hết 100k 😀

Comments are closed.