Chỉ là mơ thấy mình đi thi rồi

Chỉ là mơ thấy mình đi thi rồi.
Với một tinh thần chưa hề chuẩn bị. Vì bận bán hàng.
Bối rối 1 hồi vẫn quyết định thi liều.
Vì dù sao cũng chẳng còn thời gian.
Thoát khỏi vòng 1 ở những phút giây cuối càng khiến mình trở nên khó thở.
Azzz, thật tệ!

One comment

Comments are closed.