Cần 10 bạn có thu nhập dưới 5tr hoặc chưa có việc làm tham gia trải nghiệm 1 cv với điều kiện là có 2

Cần 10 bạn có thu nhập dưới 5tr hoặc chưa có việc làm tham gia trải nghiệm 1 cv với điều kiện là có 2-3h online 1 ngày.
Thu nhập ổn định 3-5tr .
Được đào tạo miễn phí bằng 2 bài trên fb,học xong làm dk ngay!
Nhớ share hoặc tag bạn bè đang có nhu cầu ngay nhé mọi người.