Cảm ơn các bà

Cảm ơn các bà, các mẹ, các cô, các chị và cả các em gái nhỏ tuổi.
Cảm ơn một nửa thế giới vì những điều tuyệt vời mà họ mang đến! Tôi yêu từng tí một những công lao, nhọc nhằn, sự chịu thương chịu khó đến phi thường ấy.
Cảm ơn nửa thế giới ấy… Vì đã cho đàn ông vinh dự được chăm sóc quan tâm họ <3