Các vị trí nhân viên trong một khách sạn có thể khác nhau

Các vị trí nhân viên trong một khách sạn có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào loại khách sạn. Nói chung, nhân viên có thể được chia thành ba loại khác nhau: hành chính, dịch vụ khách và nhân viên hỗ trợ. Các vị trí quản lý bao gồm từ các nhà quản lý đến các thư ký. Dịch vụ khách hàng là nhân viên chăm sóc khách trực tiếp ví dụ: người giúp việc, người hầu bàn và người nấu nướng. Cuối cùng, nhân viên hỗ trợ chăm sóc khách sạn ví dụ: thợ ống nước, người làm vườn và thợ điện. Các nhà quản lý có thể có nhiều nhiệm vụ lớn nhất so với bất kỳ nhân viên nào khác mà bạn sẽ gặp. Vai trò và trách nhiệm của họ sẽ phụ thuộc vào quy mô và loại khách sạn. Trưởng phòng điều hành có xu hướng xử lý các vấn đề về tài chính và nhân sự xung quanh khách sạn, trong khi các nhà quản lý chung có một danh sách linh hoạt hơn về nhiệm vụ, có thể bao gồm làm việc tại bất kỳ khu vực nào của khách sạn. Nhưng tất cả phải mặc Đồng phục khách sạn giống nhau, bạn có thể tham khảo thêm các mẫu đồng phục tại dongphuckhanhlinh.