43 comments

  1. Làm việc với Sao khổ quá .. chầu chực từ sáng giờ để chờ Nó cho ngày Quay haizzz Bi kịch

  2. Bạn này diễn hài có duyên, vừa nhìn mặt là bật cười rồi, nhất là trong phim “Khúc hát mặt trời” tưởng bản là người Nghệ An, coi cười vỡ bụng, tua đi tua lại đoạn bản diễn thôi.

Comments are closed.