Bôi nhọ lãnh đạo

Bôi nhọ lãnh đạo
Cụ trưởng ngõ sang chơi, nhà có mỗi mình con người máy, con máy bảo cụ:
– Cụ ơi có đứa nó bôi nhọ cụ đấy.
– Đứa nào? Bôi nhỏ tao cái giề.
– Chúng bảo hôm trước cụ bôi nhọ mông con bé nhân dân thu mua đồ cũ và giấy vụn.
– Làm gì có luật cấm bôi nhọ nhân dân nào. Mà nhân dân dân chúng mày cũng là người a. Tao là cán bộ, lần đầu tiên nghe thấy đấy. À tao hỏi, chúng nó bôi nhọ tao cái gì?
– Cháu ngượng lắm. Chả dám nói cụ bôi nhọ nhân dân kiểu gì đâu.
– Cứ nói. Cụ cho phép.
– Chúng bảo cụ đổi 5 kg giấy vụn sờ xoa mông con mua giấy vụn.
– Bố láo. Chúng bảo gì nữa nào.
– Chúng bảo cụ lừa nó lên gác…
– Bố lếu bố láo
– Cụ ơi, cháu còn cả ảnh đây này, cháu xem ngượng quá.
Cụ hoảng quá, ngồi nhổm dậy phắn, miệng thì bai bải:
– Nhân dân chúng mày toàn nói điêu, bôi nhọ thôi. Ông hôm đó là… ông chỉ ấy thôi, có bôi nhọ đít nó đâu.