Biết gì không

Biết gì không?
Mị thức và cuồng loạn với máy tính.
Như cái ngày của mấy tháng trước.
Đêm nào cũng thức tới gần sáng.
Stress triền miên.
Chẳng làm được gì ra hồn.
Lười biếng. Suốt ngày chỉ ăn và chơi.
Tồi tệ.

2 comments

Comments are closed.