Bạn nên biết rằng bạn đang là chủ sở hữu một vũ trụ vô cùng huyền bí mà hiện thân nhất chính là cơ thể của mình

Bạn nên biết rằng bạn đang là chủ sở hữu một vũ trụ vô cùng huyền bí mà hiện thân nhất chính là cơ thể của mình. Những gì bạn thấy được không chỉ đơn giản như những gì bạn biết. Còn những sức mạnh tiềm ẩn mà bạn có thể diễn trình được và không được thì sao?
Đã bao giờ bạn nhân cách hóa từng bộ phận thân thể mình chưa?
See Translation