Ảnh hưởng của MXH với Seo: Cái này đơn giản chỉ là : Bing craw được dữ liệu với FB

Ảnh hưởng của MXH với Seo: Cái này đơn giản chỉ là : Bing craw được dữ liệu với FB – Google thì không, do vậy comment, share, status… thì Bing craw được. Còn với G+ nó là của Google nên Google bot craw được, Bing thì không. Do vậy, người làm Seo trên Google thì nên dùng NHIỀU G+, người seo trên Bing thì dùng NHIỀU FB ;). Post cái này vì thấy các bạn còn rất mơ hồ về ảnh hưởng của FB và G+ với Seo.