Anh em xây dựng công trình

Anh em xây dựng công trình
xi măng, sắt, đá bạn tình không phai
sương gió phủ kín đời trai
dăm ba câu chuyện, lai rai tối về
cốp pha, đội sắt, đội nề
năm đi tháng lại, có hề đổi thay
công trình tựa áng mây bay
nhà cao, cửa rộng đẹp xây cuộc tình
See Translation

3 comments

Comments are closed.