10h tối

10h tối .
Giải quyết xong một vài việc
Ngồi thẫn thờ . Cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó để “cảm xúc chỉ có thể tốt hơn” .
Quyết định gọi cho bố .
Nói những câu chuyện không thể quen thuộc hơn , nhưng cảm thấy an tâm đến lạ .. 🙂 ngoại trừ câu “lo công việc ổn định còn lấy chồng con nhé”.
Ok. Fine . :3

23 comments

  1. t cũng vừa nghe mẹ truyền đạt là: ” các cô các chú bảo là lấy chồng nhanh còn sinh cơn =))))))))”

    1. Dạ cháu có việc nên ko về lễ cô Lài . Hôm nào sắp xếp đc vài hôm thì cháu về 😀

Comments are closed.