100

100 – 1 = 0
Dù bạn có đối tốt với họ cả trăm lần nhưng họ lại nhớ mãi một lần không thuận lòng, tất cả những việc tốt đẹp bạn đã làm đều có thể bị quên lãng, chẳng có ý nghĩa gì. Đây là chính mặt trái trong nhân tính của con người: 100 – 1 = 0.

2 comments

  1. Nghĩa là Toán học sẽ vô nghĩa khi đứng trước ĐẮC NHÂN TÂM hả anh? :))

    1. Khái niệm đèn giao thông VN trong con mắt người nước ngoài 3=0 cơ mà.

Comments are closed.