Trời mưa tâm tư quá

Trời mưa tâm tư quá. Chợt nhớ mấy câu thơ của ông anh Lê Minh Quốc: “Thời tôi sống nhà thơ đi viết báo. Để kiếm cơm hơn một chút danh hờ. Còn nhà báo lãng quên bao sự thật. Viết báo bằng…trí tưởng tượng của thơ”.
Mưa vầy có bạn gọi cũng không đi được. Chán quá! Kakaka

9 comments

    1. Tính ghi hình ông ngoại chụp mà sợ xấu người ta chê mất uy tín ông ngoại! Lo xa cho ông ngoại quá. Kakaka

  1. Ông Tran Hoang Nhan chơi xỏ lóe đăng hình mà không ghi tên tác giả phải không đại ca Do Duy Ngoc, ha, ha…

    1. Sợ hình bị ông Lu Dac Long chê xấu và thiên hạ chê bai nên không dám ghi tên ông ngoại Do Duy Ngoc. Anh chú 7 Giản Thanh Sơn thấy đẹp không? Đẹp mới dám ghi tên ông ngoại!

Comments are closed.