Thay mặt cho ban chỉ huy chiến dịch chân thành cảm ơn đồng chí Bùi Xuân Chinh đội trưởng đội tình nguyện Hà Quảng Cao Bằng đã mua nước mía tiếp tế để cổ vũ tịnh thần anh em làm việc

Thay mặt cho ban chỉ huy chiến dịch chân thành cảm ơn đồng chí Bùi Xuân Chinh đội trưởng đội tình nguyện Hà Quảng Cao Bằng đã mua nước mía tiếp tế để cổ vũ tịnh thần anh em làm việc.
Ae cố gắng lên mới 22h20 thôi mà.
Chúc cho lễ ra quân ngày mai thành công tốt đẹp.