8 comments

    1. E oder c ah. E vừa chỉnh lại giá đó c. Mẫu vuông 180
      Mẫu tròn 200
      Nhưng mà k vừa đt c đâu

Comments are closed.